Порядок проведення особистого прийому громадян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Богодухівської
районної державної адміністрації
Харківської області
19.04.2012 №210

Зареєстровано в Богодухівському
управлінні юстиції Харківської області
14 травня 2012 року за № 2/58

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян посадовими особами Богодухівської районної державної адміністрації

І. Загальні положення

 1. Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Богодухівської районної державної адміністрації (далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації та їх заступниками (далі – посадові особи Богодухівської районної державної адміністрації).

 2. Особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється в приймальній Богодухівської районної державної адміністрації за адресою: м. Богодухів, пл. Червона, буд. 2.
  Особистий прийом громадян керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації та їх заступниками здійснюється за місцезнаходженням відповідного структурного підрозділу.
  Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються головою Богодухівської районної державної адміністрації, першим заступником голови, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації в органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах Богодухівського району.
  Графіки особистих прийомів громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації та його заступниками, керівниками структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації затверджуються розпорядженням голови Богодухівської районної державної адміністрації.

 3. Інформація про порядок, графіки та місце проведення особистого прийому громадян посадовими особами Богодухівської районної державної адміністрації розміщується на офіційному веб-сайті Богодухівської районної державної адміністрації та у приміщенні Богодухівської районної державної адміністрації.

 4. Особистий прийом громадян посадовими особами Богодухівської районної державної адміністрації проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень Богодухівської районної державної адміністрації.

 5. Вхід до приміщення та приймальні Богодухівської районної державної адміністрації вільний. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.
  Під час проведення прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

 6. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

ІІ. Особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації

 1. Особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації проводиться за попереднім записом.
  Попередній запис громадян на особистий прийом голови Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється під час звернення громадянина до загального відділу апарату Богодухівської районної державної адміністрації (далі – Відділ). Начальник Відділу або його провідний спеціаліст не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня прийому здійснює попередній запис на особистий прийом головою Богодухівської районної державної адміністрації.

 2. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації з’ясовуються:

– прізвище, ім’я, по батькові громадянина;
– місце проживання громадянина;
– зміст порушеного питання;
– до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення;
– посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якого належить вирішення питання.
Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 1. Запис на особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації проводиться у разі коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому громадян заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації за напрямами діяльності і якщо вирішення зазначеного питання належить до компетенції Богодухівської районної державної адміністрації.

 2. Відділ наступного дня після закінчення попереднього запису на особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації надсилає для опрацювання до структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації, відповідно до їх компетенції, інформацію про громадян, записаних на прийом, суть порушених ними питань.
  За результатами опрацювання зазначеної інформації за зверненнями громадян структурні підрозділи Богодухівської районної державної адміністрації не пізніше ніж за два робочі дні до дня прийому надають до Відділу пропозиції щодо вирішення викладених у них питань.

 3. За результатами особистого прийому громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

ІІІ. Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації та їх заступниками

 1. Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації (далі – заступниками голови), керівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється згідно з графіками, затвердженими розпорядженням голови Богодухівської районної державної адміністрації, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.
  Особистий прийом громадян заступниками керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється згідно з графіками, затвердженими керівниками відповідних структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації.

 2. Під час особистого прийому громадян заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання. За результатами особистого прийому громадян Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  У разі якщо громадянин звертається до Богодухівської районної державної адміністрації повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації, Відділ готує матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Матеріали розгляду попередніх звернень заявників, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання, разом із реєстраційно-контрольною карткою передаються заступникам голови Богодухівської районної державної адміністрації.

 3. Керівники структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації та їх заступники здійснюють особистий прийом громадян з питань, що відносяться до їх повноважень.

 4. Керівники структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації є відповідальними за організацію проведення ними та їх заступниками особистих прийомів громадян.

 5. Облік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється відповідними структурними підрозділами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

ІV. Виїзний особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації

 1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються головою Богодухівської районної державної адміністрації, заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації в органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах Богодухівського району за окремим графіком особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами Богодухівської районної державної адміністрації, що затверджується головою Богодухівської районної державної адміністрації та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Богодухівської районної державної адміністрації і в газеті «Маяк».

 2. Органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи Богодухівського району, де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян, доводять до відома громадян інформацію про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

 3. Виїзний особистий прийом громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації здійснюється за попереднім записом.
  Відповідні органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи забезпечують здійснення попереднього запису громадян на особистий прийом голови Богодухівської районної державної адміністрації та передають відповідну інформацію до Відділу за один робочий день до дати проведення прийому. За результатами виїзного особистого прийому громадян головою Богодухівської районної державної адміністрації Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 4. Під час проведення виїзного особистого прийому громадян заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації їх помічники або вони особисто приймають від громадян письмові звернення та передають їх до Відділу для реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 5. Наступного дня після проведення виїзного особистого прийому громадян заступники голови Богодухівської районної державної адміністрації повідомляють Відділ про кількість громадян, які звернулися під час прийому, кількість звернень, за якими надані роз’яснення по суті порушених питань, для ведення обліку особистого прийому громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 6. У разі перенесення дати або місця проведення виїзного особистого прийому громадян заступники голови Богодухівської районної державної адміністрації повідомляють про це Відділ не пізніше ніж за 2 дні до проведення прийому.
  Відділ повідомляє про перенесення дати або місця проведення виїзного особистого прийому громадян відповідні органи місцевого самоврядування, підприємства, організації та установи.

 7. За результатами виїзних особистих прийомів громадян заступниками голови Богодухівської районної державної адміністрації на підставі інформації про кількість громадян, які звернулися під час виїзного особистого прийому громадян, Відділом складаються реєстраційно-контрольні картки на звернення громадян, подані на особистому прийомі заступників голови Богодухівської районної державної адміністрації.

V. Заключні положення

 1. Посадові особи Богодухівської районної державної адміністрації під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

 2. Письмові звернення, що отримані на особистому (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

Керівник апарату районної
державної адміністрації Л.М.Іванова