Оцінювання 2-го і пілотного 3-го класів НУШ: свідоцтво досягнень, мотивація для учнів та широкі можливості для вчителів

Оцінювання учнів 2-го класу НУШ, як і попереднього року, акцентуватиме увагу на позитивній динаміці досягнень та оцінці роботи. Для учнів 3-іх класів, які пілотують новий Державний стандарт початкової школи, підходи до оцінювання також збережено. Відповідні методичні рекомендації підготували у МОН.
Інструментом оцінювання для 2 класу, як і для перших класів, лишається Свідоцтво досягнень. Першу його частину – про особистісні риси, цінності та наскрізні вміння – вчитель заповнюватиме у жовтні й травні. Другу – про рівень освоєння компетентностей – лише у травні.
У свідоцтві вчитель фіксує розгорнуту інформацію про результати навчання учня протягом року, а також надає рекомендації для подальшого навчання. Свідоцтво, підписане вчителем і батьками, видається батькам, а його завірена копія зберігається у школі.
Протягом року вчитель застосовуватиме формувальне оцінювання. Воно має мотивувати учнів до покращення результатів навчання, формувати упевненість у собі, розвивати рефлексивне ставлення до помилок.
Критерії формувального оцінювання визначає вчитель. Орієнтирами для критеріїв є вимоги до обов’язкових результатів навчання, визначені Державним стандартом початкової освіти, і очікувані результати, зазначені в освітній програмі школи.
Неприпустимими лишаються оцінювання учня, а не його роботи, протиставлення дітей один одному, а також використання будь-яких абстрактних оцінок, зокрема зірочок, прапорців та інших позначень, що символізують рівні досягнень, але не дають вичерпного розуміння поступу учнів. Складнощі у навчанні варто обговорювати з учнем індивідуально – публічне обговорення може закласти передумови зневаги до дитини та булінгу.
У другому класі учні продовжать вести учнівські портфоліо. Вони міститимуть перелік робіт, діагностичні та письмові роботи, а також результати творчої та проектної діяльності.
Формувальне оцінювання буде здійснюватись на основі спостереження за діяльністю учнів, оцінювання батьками особистісного розвитку учнів, а також за допомогою зворотного зв’язку щодо сприйняття учнями навчального матеріалу.
Свої спостереження за учнями вчитель може фіксувати у спеціальному зошиті, в індивідуальній картці учня чи в оцінювальному аркуші для групи учнів. Зошит є особистим документом учителя та не підлягає перевірці з боку адміністрації школи.
Вчитель також має організувати само- та взаємооцінювання учнів. Шкалу для таких оцінювань вчитель застосовує на власний вибір або може розробити власну.
Іншим видом оцінювання є підсумкове – тематичне та завершальне оцінювання. Тематичне оцінювання здійснюватиметься за результатами компетентнісних діагностичних робіт – усних або письмових. Воно проходитиме у формі тестів, комбінованої, практичної роботи, усного опитування тощо. Тривалість такої роботи не може перевищувати 35 хвилин.
Рекомендовано проводити діагностичні роботи з мовно-літературної галузі, математичної та природничої галузей. Комплексні роботи в рамках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» оцінюватимуть досягнення у технологічній, інформатичній, соціальній та здоров’язбережувальній, громадянській та історичній галузях.
Діагностичні роботи з природничої освітньої галузі можуть проводитись як окремо, так і у складі комплексних робіт. Не є обов’язковими діагностичні роботи з мистецької, фізкультурної галузей та курсів за вибором.
Для проведення підсумкового оцінювання окремі діагностичні роботи не проводитимуться. Підсумкові результати вчитель визначає на основі власних спостережень, аналізу портфоліо та результатів тематичного оцінювання.
Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання є конфіденційною. Вчитель може обговорювати її лише з самим учнем, його батьками або з фахівцями, які беруть участь у розробленні індивідуальної траєкторії розвитку учня.
Для учнів 3-го класу 129 шкіл, які пілотують новий Державний стандарт початкової школи та перейшли до другого циклу початкової школи, нові підходи до оцінювання також збережено.
Зокрема, навчання для них відбуватиметься інтегровано, учителі зможуть використовувати модель навчання «Перевернутий клас», коли учням пропонується вдома переглянути навчальні матеріали, а у класі виконувати практичні завдання для закріплення вивченого матеріалу.
Основними видами діяльності учнів будуть дослідницька, творча, пошукова та проектна. Особливу увагу рекомендовано приділити груповій роботі учнів. Ігрові методи залишатимуться в інструментарії педагога, однак не домінуватимуть.
Вчитель планує навчання у довільній формі на основі типових програм, а у пілотних класах також може застосовувати розроблені авторські програми та створювати на їх основі власні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

three × four =